Základní informace o Svazku obcí

Dobrovolný svazek obcí Měčínsko vznikl 19. prosince 2001 jako právní nástupce předchozího Sdružení obcí Měčínsko, které bylo založeno 26. ledna 1999. Zakládajícími členy byly město Měčín, spolu s obcemi Předslav a Kbel. Krátce na to se dalšími členy tohoto sdružení staly ještě obce Vlčí a Ostřetice. Nedlouho po transformaci původního „Sdružení“ na „Svazek“ z něj obec Vlčí zase ale vystoupila, takže v současné době Svazek obcí Měčínsko sdružuje celkem čtyři členy: město Měčín a obce Kbel, Ostřetice a Předslav.

Podnětem pro jeho vznik byl společný zájem členských obcí o výstavbu středotlakých rozvodů zemního plynu na celém území Svazku. Předmětem jeho další činnosti je dle zakladatelské smlouvy mimo jiné také společné řešení otázek dopravní obslužnosti, koordinace při správě majetku členských obcí, zejména pak místních komunikací, spolupráce v oblasti školství, sociální péče nebo zdravotnictví, společný postup při řešení a realizaci Programu obnovy venkova i dalších programů regionální politiky ČR. V neposlední řadě pak rovněž i zastupování zájmů svých členů na úrovni orgánů státní správy, vyšších samosprávných celků (krajské samosprávy) a podnikatelské sféry.

Svazek obcí Měčínsko zprostředkoval třem svým členům, a sice městu Měčín spolu s obcemi Ostřetice a Předslav, zapojení do Místní akční skupiny (MAS) Pošumaví, která sdružuje 102 měst a obcí (v naprosté většině právě skrze jejich svazky). MAS Pošumaví je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno 18. března 2004, aby svým členům pomáhalo připravovat programy na podporu rozvoje venkova, prostřednictvím kterých je možné získávat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu.

Základní údaje:

Forma:
Dobrovolný svazek obcí
Název:
Měčínsko
Členská města a obce:
obec Kbel, město Měčín, obec Ostřetice, obec Předslav
Adresa:
Farní 43, 340 37 Měčín
Telefon:
376 395 132
Předseda výkonné rady:
Bc. Miloslav Kreuzer
 (tel.: 724 111 693)
Administrativa:
Jana Bendová
Fakturační adresa:
Farní 43, 340 37 Měčín
Identifikační číslo:
688 18 173
Bankovní spojení:
ČNB  94 – 3811351/0710
ERA  155368299/0300