Svazek obcí Měčínsko oznamuje:
Sobota 8. června 2019
Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu svazku obcí Měčínsko a rozpočtového opatření č. 1/2019

V sobotu 8. června 2019 byl na Úřední desce těchto stránek zveřejněn schválený Závěrečný účet Svazku obcí Měčínsko za rok 2018 a spolu s ním též rozpočtové opatření číslo 1/2019, schválené usnesením č. 150.